Posted by: vmbhonde | नोव्हेंबर 13, 2011

‘માવતર એજ મન્દીર’

‘માવતર     ન્દીર’
જીવતાંમાબાપનેસ્નેહથીસંભાળજો, ખવડાવશોપીવડાવશો
     પછીગાયનાપુંછડેપાણીઢોળવાથીશોફાયદો ?

એકવાર રાબખાવાનીઈચ્છાએમનીસ્નેહથીસ્વીકારશો;
     પછીગામઆખાનેલાડવાખવડાવવાથીશોફાયદો ?

મસ્તકપરહાથફેરવી બેટાકહેનારનાલાડનેમાણીલેશો;
     પછીચીરવીદાયેપાછળસપ્તાહબેસાડવાથીશોફાયદો ?

બેઠાછે ભગવાનઆપણાઘરમાંએમનેઓળખીલેશો;
     પછીઅડસઠતીરથકાજેદરદરભટકવાથીશોફાયદો ?

સમયકાઢીઘરનાવૃદ્ધવડલાપડખેબેસીલેશો;
     પછીબેસણામાંફોટાસામેબેસીબેસાડીનેશોફાયદો ?

લાડકોડથીઉછેરનારાંમાવતરનેસદાયહૈયેવસાવીરાખશો;
     પછીદીવાનખંડમાંતસ્વીરરાખવાથીશોફાયદો ?

હયાતીમાંહૈયુંએમનુંઠારીસ્વર્ગસમસુખઆપશો;
     પછીગંગાજળેઅસ્થીપધરાવવાથીશોફાયદો ?

માવતરમન્દીરસનાતનસત્યસમજીરાખશો;
પછી રામનામસત્યછેરટવાથીશોફાયદો ?
 
 
 
 
“Jay Raval” <jayraval43@hotmail.com    19-9-2011


Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

w

Connecting to %s

प्रवर्ग

%d bloggers like this: